समाचार

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित आयोजना सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

बुटवल उप-महानगरपालिकामा संचालित मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गतका एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन अन्तर्गत निर्माण हुने फोहर प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी निर्माण एवं विस्तार, बुटवल वडा नं ८,९,१० र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सुधार, बुटवल अटो भिलेजका सम्बन्धमा मिति २०७२/११/२० गते बु

आ.व. ०७३/०७४ का लागि नगर परिषद सम्पन्न

मिति २०७२/०९/२६ गतेका दिन बुटवल उप-महानगरपालिकाको सभाकक्षमा कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुव बहादुर खड्काज्युको अध्यक्षतामा यस उप-महानगरपालिकाको आ.व.

बुटवल उपमहानगरपालिका कार्यालयको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने सम्बन्धी सूचना

बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आ.व.०७२/०७३ को कार्यक्रममा नाम समावेश भएका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती, विपन्न दलित बालबालिकाको प्रथम चौमासिक (श्रावण, भदौ, अश्विन र कार्तिक) भत्ता रकम निकासा भइसकेको हुँदा सम्बन्धित वडाका लागि तोकिएको बैकमा गई आ–आफ्नो सामा

नगर परिषद सम्पन्न

मिति २०७१/०९/२५ गतेका दिन बुटवल उप-महानगरपालिकाको सभाकक्षमा कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुव बहादुर खड्काज्युको अध्यक्षतामा यस उप-महानगरपालिकाको आ.व.