FAQs Complain Problems

सहायक कम्प्युटर ओपरेटर चौथो तह

बुटवल उप-महानगरपालिकाबाट करार सेवामा प्राविधिक जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको प्रयोगात्मक परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Supporting Documents: 
Show on Slider: 
1