FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको  प्रगति विवरण

२०७९ साल श्रावण  १ गते देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु 
                                                   (स्वत: प्रकाशन ) 

Supporting Documents: 
Show on Slider: 
1