FAQs Complain Problems

९७ औं कार्यपालिकाको बैठक मिति २०७९।०२ ।२५

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ पश्चात निर्वाचित बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख श्री खेलराज पाण्डेयज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७९|०२|२५ मा  बसेको नगर कार्यपालिकाको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु | 

Supporting Documents: 
Show on Slider: 
1