FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

वार्ड न. ६

वडा अध्यक्ष : श्री लोक नाथ न्यौपाने

मो: ९८५७०२७३२५, ९८५७०१८८०६

वडा सचिव: आश्रिता श्रेष्ठ

मो: ९८४७२९१३९१

Ward Contact Number: 
071-544708
Email: 
butwalsubmetro6@gmail.com
Phone: 
071-544708
Weight: 
0