FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

दोश्रो नगर सभामा पेश भएका विधेयक मस्यौदा

बुटवल उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना दोश्रो नगर सभाका निम्ती पेश भएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरु सरोकारवाला निकाय एवं सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा राय सल्लाह सुझावका निम्ती बुटवल उपमहानगरपालिकाको वेभ साइट www.butwalmun.gov.nphttps://www.facebook.com/butwalmun बाट सार्वजनिकिकरण गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक माथी आफ्नो राय, सल्लाह सुझाव, बुटवल उपमहानगर नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय, जनप्रतिनिधीज्यूहरु, नगरकार्यपालिका कार्यालयको इमेल info@butwalmun.gov.np, बुटवल उपमहानगरपालिकाको फेशबुक पेज एवं कार्यालयको सम्पर्क व्यक्ति श्री दामोदर ज्ञवालीलाइ ९८४७०२५९१६ मा फोन एवं SMS मार्फत समेत मिति २०७४/११/१९ गते भित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ।

निर्माण व्यवसाय विधेयक २०७४ 

सार्वजनिक नीजि साझेदारी विधेयक २०७४

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक २०७४ 

सहकारी विधेयक २०७४ 

सार्वजनिक नीजि साझेदारी नीति२०७४ 

नगर शिक्षा विधेयक २०७४ 

फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक २०७४