FAQs Complain Problems

नयाँ विषयहरु

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक समिक्षा एवं आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक समिक्षा गोष्ठी

मिति २०८०|०६|१९ गते आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक समिक्षा एवं आ.व. २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समिक्षा  गोष्ठी  बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमूख  श्री खेलराज पाण्डेयज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको |    

Supporting Documents: 
Show on Slider: 
1