FAQs Complain Problems

समाचार

विदेशमा रहेको नागरिकहरुको विवरण संकल

बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्थायी ठेगाना भै हाल विदेशमा रहेको नागरिकहरुको विवरण संकल गने काम भइरहेको हुँदा विदेशमा रहनु भएकाहरुको सहजीकरणको लागि तल दिएको लिंकमा गइ आफ्नो विवरण उपलब्ध गाराउनुहुन अनुरोध छ |