FAQs Complain Problems

बुटवल उप–महानगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि लिइएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

मिति २०७५/११/२८, २९ र ३० गते लिइएको अन्तरवार्ता परीक्षामा देहायका विज्ञापनका देहायका उम्मेदवारहरु (करार सेवा) का पदहरु क्रमशः हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याब टेक्निसियन, अनमी, अहेब र एक्सरे टेक्निसियन पदको क्जयचतष्कित तथा अन्तरवार्ता समेतबाट योग्यताव्रmमका आधारमा देहायका उम्मेदवारहरु छनौट भएको हुँदा पदपूर्ति समितिको मिति २०७५/१२/०१ को निर्णयले बुटवल उप–महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हुँदा देहायका उम्मेदवारहरुले नियुक्तिका लागि ७ (सात) दिन भित्र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
नितजा हेर्नको लागि तल दिएको लिंकमा जानुहोस

Show on Slider: 
1